Biblioteca UNEFS

educaţie fizică

Subiect Tematic: educaţie fizică
Limba: rum
Note Generale: Este activitatea fizică care are ca scop întărirea sănătăţii, dezvoltarea organismului ca parte integrantă a educaţiei
Termen în relație: joc didactic
Termen în relație: expresie corporală
Termen generic: activitate fizică
Termen specific: educaţia fizică şcolară
Termen specific: deficienţă
Termen specific: biomecanica educaţiei fizice
Termen specific: biologia educaţiei fizice
Termen specific: activitate şcolară
Termen specific: educaţie fizică militară
Termen specific: educaţie fizică specială
Termen specific: educaţie fizică şcolară
Indice CZU: 372.8:793/799
Lucrări: 56 lucrari in 2781 publicatii in 22 limbi
A practical approach to measurement in physical education de: Barrow, Harold M.; Mcgee, Rosemary (Text tipărit)
100 kleine Spiele de: Rauchmaul, Siegfried (Text tipărit)
101 Fun Warm-Up and Cool-Down Games de: Byl, John (Text tipărit)
A World History of Physical Education : Cultural, Philosophical, Comparative de: Van Dalen, Deobold B.; Bennett, Bruce L.; Mitchell, Elmer D. (Text tipărit)
1001 de jocuri pentru copii de: BARCAN ŢICALIUC, Eugenia (Text tipărit)
Subiecte
reglare psihică limbaj corporal tulburare fair-play acţiune tactică acompaniamentul mişcării disperare efort fizic învăţământ postliceal demonstraţie sportivă capacitate tehnică opţiune ergonomie sport universitar proces psihic Italia sănătate fizică analiza mişcării competiţie sportivă universitară conferinţă familie capacitate coordinativă lege tradiţie politica educaţiei organizarea competiţiei China cibernetică Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport orientare sportivă învăţământ elementar învăţare socială metodica activităţii fizice plan calendaristic modernizare deprindere fizică insucces forţă potenţial biomotric rezistenţă Uniunea Europeană percepţie temporală instruire programată schi în şcoală navigaţie factor social calitate motrică deficienţă psihică educaţie permanentă accident globalizare sport şcolar capacitate psiho-fizică cultură fizică medicală joc de mişcare lateralitate Grecia plagă abilitate succes investigaţie programa şcolară schi fond Universitatea Bucureşti mobilitate gimnastică pentru dezvoltare fizică oboseală management universitar activitate psihică homosexualitate orientare culegere de studii medicină genetică strategie socială dezvoltare fizică scrimă în şcoală activitate de expresie discuţie accident (medicină) eşec metodologia instruirii sistem nervos joc dinamic enciclopedie metodica învăţării sondaj etică limbaj SPEFSR consiliere educaţională tehnică video autoevaluare Olanda escaladă echipamente sportive astm bronşic ozon calitatea vieţii educaţie motrică activitate fizică adaptată control medical munţi densitatea lecţiei management Societatea de Educaţie Fizică "Înainte" analizatori învăţământ de specialitate dans în şcoală cultură organizaţională abilitate socială prevenire sarcină motrică instrucţiuni parcurs aplicativ ideomotricitate terminologie sportivă învăţare asistată de calculator Canada joc de ştafetă fantezie sănătate dizabilitate mentală optimizare simpozion internaţional dirijare manual experienţă badminton grup şcolar patinaj artistic integrare profesională Ionescu,Adrian energie umană gimnastică sportivă cogniţie elevi îndrumar de lucrări practice biocataliză îndrumar Moldova orientare în spaţiu euritmie coordonare motrică simpozion ştiinţific agilitate asociaţii sportive istoria educaţiei fizice biologie şcoli sportive test Eurofit conducere instruire didactică capacitate fizică vârstnici activitate fizică de timp liber centre de reeducare examen medical reflexii concepţie federaţii baschet în şcoală tendoane abilitate fizică principii fundamentale metodica antrenamentului alergare iniţiere sentiment cunoaştere lucrări practice bodybuilding sistem tabără şcolară reprezentare motrică atitudine motrică metodica educaţiei fizice planificarea antrenamentului activitate corporală efort psihic acid lactic propriocepţie parametru funcţional material didactic asociaţii profesionale factor psiho-social ciclism computer instruire individuală poluarea mediului retrospectivă activitate aerobică dezvoltare neurologică Serbia pregătire fizică didactică generală calitate fizică handicap neurofizic vârstă comportament de grup practică sportivă biochimie orientare şcolară potenţial psihomotric clasă pregătitoare maladie test Ruffier regim de viaţă traumatism sportiv improvizaţie culegere exerciţiu fizic pliometric exerciţiu fizic combinat Comunitate Europeană ideal pedagogic fundamentare teoretică absolvenţi metode de cercetare culegere de traduceri principii ale învăţământului factor de influenţă gimnastică de bază capacitate de expresie competenţă atitudine angajament vocaţie pregătire sportivă management educaţional coardă bibliografie talent periodice aikido relaţie profesori-elevi joc cu mingea gimnastică Rainer,Francisc sport combativ violenţă poziţia corpului marketing competiţie sportivă ritmul mişcării surzi aptitudine fizică turism informaţie documentare computerizată activitate de grup regulament estetica educaţiei fizice gândire pasarea mingii culturism clasă şcolară psihologia copilului procedeu tehnic maturitate index bibliografic profesori evul mediu frică Israel aspiraţie mijloacele educaţiei fizice coordonare particularitate psihomotrică metodologie Bulgaria acţiune motrică joc pentru copii factor de conducere întreceri sportive camping dezvoltare neuromotorie factor de mediu natural Lascăr,Ioan Th. software tulburare comportamentală estetică corporală enzime calitate psihomotrică Bădulescu,Virgil limită ghid de conversaţie mijloc audiovizual sistem naţional valoare sportivă formaţii de exerciţii manageri URSS activitate intelectuală activitate didactică mass-media mediu ambiant percepţie ANEFS biologia activităţii fizice paraşutism săritura în lungime Republica Moldova Olinesci,Radu biomecanica gimnasticii rugby în şcoală alergare de rezistenţă deficienţă convorbire înot aplicativ siguranţă motrică tactică sportivă rasism eficienţă mijloc instructiv-educativ metodă de instruire instruire militară educaţie timpurie abilitate psihomotorie somato-motric terminologie adolescenţi pregătire tactică oină în şcoală metodă de predare autoinstruire prindere intuiţie instruire motrică frecvenţa respiratorie emoţie anduranţă examen somatometric parametru biomecanica educaţiei fizice tipologie ritm cardiac Mihăilă,Iacob terenuri amenajate autonomie lecţie înot în şcoală activitate de recuperare psihomotricitate dezvoltare particularitate psihică securitate publică elasticitate educaţie fizică inclusivă educaţie religioasă învăţământ instituţionalizat tehnică cu minge educaţie artistică comportament amplitudinea mişcării precizie Mezincescu,Dumitru ONEF Europa model educaţional pricepere fizică cultură fizică mijloc de antrenament educaţie fizică militară tir profilaxie socializare curriculum învăţământ preuniversitar umanism comportament didactic igiena educaţiei fizice convingere antrenament continuu hipertermie dinamica mişcării pedagogia educaţiei fizice efort fizic aerob igienă minibaschet antrenament combinat lucrare ştiinţifică organizare săritură Zapan,Gheorghe modificare fişă pedagogică delicvenţă juvenilă ameliorare colocviu ştiinţific respiraţie Fodul Social European luptători evaluare medicală ramură sportivă Paulescu,Nicolae mediu multicultural activitate educativă scară fixă baze tehnico-materiale teoria antrenamentului examen de master teză de doctorat postură corporală relaţii interetnice pregătire psihică idee olimpică plan de învăţământ legislaţie sportivă imaginaţie motivaţie luxaţie principiu ştiinţific proces de învăţământ integrare socială opinie publică târâre nivel de performanţă sistem senzorial joc de aruncare la ţintă volei etică sportivă culegere de articole profil socio-profesional strategie educaţională imitaţie copii mari album învăţământ liceal antrenament de forţă dizabilitate nutriţie prelucrarea informaţiei orbi pompieri proiect didactic depresie scrimă planificarea educaţiei fizice conştientizarea actului motric gimnastică profilactică expresivitate corporală expresie corporală evaluare computerizată personalitate sportivă psihanaliză marketing în sport patinaj în şcoală inteligenţă motrică practică socială conversaţie joc sportiv schi alpin genetică haltere Suedia handicap motric sport de munte performanţă managerială sistem cardiorespirator mediu urban squash cercetare psihologică joc tematic legislaţie particularitate psihodiagnoză curs universitar aminoacizi handbal în şcoală sociologia activităţii fizice patinaj programă de pregătire învăţământ primar calitate coordinativă învăţământ audiovizual consfătuire ştiinţifică capacitate de coordonare sistem de operare computerizat somatotip gimnastică suedeză educaţie olimpică învăţământ integral deprindere didactică sistem pedagogic Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport congres sociologia sportului mass media Palade,George Emil adulţi cunoaştere psihologică pedagogie sportivi şcoli obiectiv buletin Austria supraantrenament sport paralimpic evaluare pedagogică sate sistem respirator picioare handicap neuromotor psihologia educaţiei cultură învăţământ universitar capacitate aerobă probă de control psihologia activităţii fizice performanţă fizică joc aparat respirator pedagogia sportului principii ale antrenamentului test grilă anatomie supleţe cercetare pedagogică matematică activitate motrică asistenţă medicală studenţi program de exerciţii conducători obiectiv didactic seminar ştiinţific naţional competenţă motrică melatonină capacitate psihomotrică sindrom Down îndrumare pedagogică tehnologie influenţă timp liber algoritm serbări şcolare cercetători femei echilibru patologia proces model de joc şcolari mici greutate corporală karate do antropometrie juniori normă didactică sisteme pedagogice urgenţă medicală sistem muscular nivel de pregătire alergare de obstacole selecţie programă şcolară autoapărare metodologia cercetării oină profesori de sport atenţie dezvoltare morfo-fiziologică concept teoretic tratament kinetic planificare calendaristică lucrare de licenţă dezvoltare somatică material comportament psihomotric timp şcolar învăţământ la distanţă ştiinţa educaţiei metodă de evaluare fitness comunicare didactică inimă modelare în sport sport mondial călirea organismului activitate fizică acticitate fizică percepţie motrică programă analitică mijloace audio-vizuale parcurs cu obstacole educaţie profesională specializare antrenament aerob dezvoltare fizică specială competenţă profesională recunoaştere profesională sistem cardiovascular oftalmologie educaţie fizică extraşcolară conduită motrică Tătăraru,Gheorghe aruncarea mingiei psihologia adolescentului sport de stradă seminar ştiinţific handicap moral viteză particularitate fizică entorsă Turcia specialişti serbări propagandă sportivă Universitatea Bucureşti aparat senzorial Ulmeanu-Covaci,Florian tehnică sportivă taxonomie comunicare socială responsabilitate pregătire juridică politică optimizarea lecţiei dialoguri lingvistică psihologia sportului România psihologia educaţiei fizice organizaţie gimnastică artistică ciclism în şcoală sport colectiv ritm curs rău de mare înot sportiv participare carieră didactică compoziţie artistică baze sportive bărbaţi educaţie incluzivă planificare Japonia volei pe plajă studente activitate independentă senzaţie Institutul de Cultură Fizică dizabilitate neuromotorie Polonia geniu seminar internaţional dezvoltarea organismului funcţia educaţiei fizice factor favorizant structură metodă pedagogică Internet examen de licenţă plan anual gimnastică modernă memorie ghid practic nataţie în şcoală biografie sportivă analiză ANEFS diagramă planificare didactică sport de iarnă stres joc video cercetare sociologică factor biologic antrenament pliometric caiac conferinţă internaţională informatică compoziţie corporală examinare conducere universitară săritură pe verticală tineri simpozion contuzie metodă azvârlire sport asiatic sport aerobic dezvoltare fizică generală rol program de antrenament exerciţiu fizic intensiv interdisciplinaritate forţe speciale educaţie intelectuală deficienţă fizică recreaţie reacţie motrică sport de masă educaţie fizică permanentă mod de viaţă dizabilitate fizică vorbire medicină antrenament sportiv proces educaţional durere regulament sportiv principiu dans sportiv agresivitate culegere de texte aptitudine psihomotrică stare de sănătate gimnastică artistică sportivă dezvoltarea forţei calitatea educaţiei certificat de absolvire structura antrenamentului canotaj plan analitic sociologie deficienţă vizuală sistem informaţional sex identitate profesională traumatism activitate ştiinţifică mediu social fotbal în sală Asia instrucţie militară Eliade,Mircea probleme sociale educaţie extraşcolară sprijin eleve organizarea sportului Lazăr,Petre capacitate de efort coloană vertebrală afectivitate gest medicină socială evoluţie concept analiză computerizată comportament social menţinerea condiţiei fizice gimnastică acrobatică vocabular principii ale educaţiei factor psihologic gimnastică medicală proces cognitiv relaţie profesori-studenţi deficienţă senzorială notare Rădulescu-Motru,C. şut arte marţiale penitenciare alcoolism marina militară instalaţii personalitate participare în sport adaptare stretching aerobic organizaţie sportivĂ medicină profilactică tehnologie informaţională conferinţă naţională filosofia educaţiei didactică sport discipline şcolare metodă didactică sistem de management handicap fizic disciplină Kiriţescu,Constantin Ionescu,Nae comunicare psihopedagogie joc terapeutic educaţie sanitară factor de risc sistem de antrenament fractură comitet olimpic internaţional fotbal american lacrosse capacitate psihică detentă marketing în sport educaţia fizică şcolară igienă şcolară element tehnic educaţie civică morfologie joc în aer liber indice de masă corporală cluburi sportive Germania handicap mental instalaţii sportive modernizarea învăţământului Iordania sistem de învăţământ muzică handicapaţi terenuri şcolare performanţă evaluarea antrenamentului resurcitare medicală sport pentru handicapaţi Iugoslavia Nigeria seminar ştiinţific internaţional Cehoslovacia badminton în şcoală Dumitrescu,Horia metode de învăţare dezvoltare socială Rusia sistem circulator exerciţiu fizic cu obiecte cine-foto proces instructiv-educativ statut pregătire profesională poliţie deprindere motrică pregătire psihologică formă sportivă învăţământ profesional instruire sportivă aparate sportive şcoala atletismului Elveţia filozofia sportului măiestrie sportivă scutire medicală exerciţiu fizic liber concept educaţional implicare învăţământ special dezvoltare musculară bancă de gimnastică învăţămînt primar igienă personală particularitate sexuală dezvoltare psiho-motrică învăţare observaţională finanţarea educaţiei concurs sportiv relaţia interpersonală succes şcolar spate dicţionar copii lovire mingi medicinale program educaţional istoria învăţământului dezvoltare psihică educatori masă corporală kinantropologie mişcare învăţare teoria educaţiei fizice proces didactic metode de învăţământ metodă experimentală educatie permanentă chestionar tehnica mişcării contracţie musculară tratat handicap tenis de câmp expertiză recuperare funcţională potenţial motric mondial orientare profesională şcolari băieţi handbal patologie stil de viaţă managementul activităţii motrice modelare sesiune de comunicări ştiinţifice orientare spaţio-temporală joc instructiv comunicare interumană voinţă metodologia educaţiei fizice Ucraina SUA învăţământ superior sistem de educaţie ISEF etnicitate fotbal succes/insucces şcolar congres naţional organizarea sănătăţii istoria activităţii fizice exerciţiu fizic individual programarea antrenamentului sport de performanţă Portugalia interes mesaj metodă psihopedagogică aparat digestiv comunicare ştiinţifică experiment deficienţă motrică sport pentru toţi relaxare temperament văz gimnastică ritmică sportivă învaţământ circ analiză cinematică învăţare prin descoperire morală ideal educaţie fizică mondială pedagogie şcolară factor structural-somatic greutate yoga deontologie îndemânare gimnastică aerobică în şcoală incapacitate relaţie somatologie mijloace de antrenament aptitudine motrică psihosociologie secol XXI reformă educaţională conţinutul învăţământului gimnastică aerobică pubertate influenţa mediului instituţii sanitare activitate recreativă dans modern didactica educaţiei fizice diabet Haţeganu,Iuliu încălzire marketing sportiv metodă de cercetare candidaţi dezvoltare motrică calitatea învăţământului compoziţia exerciţiului fişă psiho-pedagogică aptitudine psihică e-training dans popular tratare diferenţiată estetică factor determinant evaluare dans documente disciplină şcolară video principii didactice evaluare profesională analiza strategiei hochei pe gheaţă kinetoterapie congres internaţional kinetologie formare profesională primul ajutor medical învăţământ complementar cerc ştiinţific studenţesc activitate compensatorie învăţământ sportiv licenţiaţi frecvenţa cardiacă comunicare educaţională pilates dezvoltare morfo-funcţională sistem educaţional testare antrenament specific atletică grea comportament motric insucces şcolar filozofie naţional organizarea învăţământului Brazilia arbitraj instruire recuperare psihomotorie personalitate celebră Moldova Republica teoria sportului factor de mediu stare psihică Lascăr,Ion scolioză şcoală integrare şcolară fişă de evaluare căţărare Program educaţional BOLOGNA formarea personalităţii predare arte marţiale în şcoală activitate ludică educaţie morală măsurare grup social evaluare didactică retard mintal raţionalizarea antrenamentului învăţământ alternativ bază de date algoritmizare hemoragie tulburări de vedere test braţe multimedia abilitate motrică antrenament de bază perfecţionare sport de contact în şcoală act motric obezitate metodă de investigare biologia educaţiei fizice teoria educaţiei efort fizic anaerob Franţa didactică sportivă aruncare lupte atitudine profesională alergare de fond Hebert polo pe apă cercetare proiectare didactică caracteristici biomotrice credite box educaţie disciplinară observaţie programul competiţiei empatie pregătire de luptă cercetare ştiinţifică cunoaştere ştiinţifică motricitate învăţământ militar rasă cinetică capacitate de performanţă Cehia fiziologie lecţie de antrenament finanţare învăţământ preşcolar alimentaţie mediu acvatic gimnastică recuperatorie lupte libere joc de atenţie antrenament de rezistenţă vară gimnastică aplicativ-utilitară Societatea Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din România înot deprinderi motrice coregrafie reflex clasificare metodică gimnastică ritmică gât atitudine civică educaţie fizică în şcoală calitate motrică combinată praxiologie studiu aruncări capacitate anaerobă morală sportivă copii mici bastoane politică educaţională şcoli normale Republica Moldova filozofia educaţiei pauză şcolară performanţă motrică aparat locomotor rugby Mihăilescu,Constantin gimnastică pe aparate pricepere motrică disciplină sportivă strategie didactică activitate fizică în aer liber factor de organizare putere culegere de documente tulburare psihomotrică alergare de viteză reevaluare ligă sportivă sesiune ştiinţifică proiect baseball persoane cu dizabilităţi plan de lecţie colectiv şcolar conţinut anxietate reciclare strabism inteligenţă antrenament în circuit Procesul Bologna educaţie fizică specială aniversare Educaţie fizică adaptată RFG biografie echipă Krav Maga pentatlon dezvoltare funcţională calitate fizică combinată gimnastică la locul de muncă volei în şcoală specialişti sportivi antropologie socială preşcolari aspect fizic teorie centre de plasament biomecanica sportului igiena sportului aparat excretor siguranţă atitudine socială istorie handicap psihic test Dorgo principii morale sociopedagogie baschet Anglia fotbal în şcoală caracter proces instructiv comunicare nonverbală debutanţi conducerea lecţiei teoria activităţii fizice gimnastică ritmică în şcoală dinamică amenajare şcolară metodă de învăţare terapie biomecanica activităţii fizice comportament psihic ambidextrie management în sport adaptare la efort ştiinţa sportului categorie perfecţionare profesională învăţământ secundar proiect educaţional Ungaria autoperfecţionare normă de control medicină preventivă traseu aplicativ tabere nataţie jogging interviu condiţie fizică sport universitar învăţământ superior activitate distractivă activitate sportivă comunicare în sport federaţii naţionale ghid sport adaptat optimizarea antrenamentului educaţie fizică atârnare Marea Britanie computere model de investigare psihologie doctorat suvad curriculum şcolar evidenţă didactică iniţiativă memorii tulburare motrică Libia relaţie socială capacitate motrică activitate extraşcolară autoeducaţie dizabilitate intelectuală atestare prognoză exerciţiu fizic cultură sportivă mers antrenament de viteză handicapaţi fizici alergări lupte în şcoală educaţie statistică pregătire tehnică materiale sportive ambliopi educaţie sportivă exerciţiu fizic general artă teatrală tabără informare documentară examen de bacalaureat deficienţă mentală ereditate paralizie defavorizare socială factor perturbator profesie mijloace de învăţământ anchetă statistică sportivă sport studenţesc educaţie interculturală artă îndrumar metodic licenţă Nr.2/2003 sport de echipă biologie pedagogică masteranzi creativitate conferinţă ştiinţifică corp calcul simptom leadership discipline de învăţământ organizarea antrenamentului program de învăţare axiologie elevi 7-10 culturism în şcoală autism sistem digestiv Roşală,Virgil metode de predare mijloace dezabilitate mintală sesiune de comunicări normă consum de oxigen atletism în şcoală educaţie în familie regulament de funcţionare practică pedagogică dezvoltare psihomotrică istoria sportului Australia logistică exerciţiu fizic aerob bibliografie sportivă pregătire motrică sociologia educaţiei fizice termoreglare mediu multietnic fete reformă activitate în sală bioritm formarea profesorilor competiţie sportivă şcolară medicina educaţiei fizice control motric mâini densitatea efortului instituţii proba de sărituri joc didactic programare didactică instituţii sportive mânuirea pacientului organizarea culturii fizice educaţie estetică mijloace de învăţare copilărie ambarcaţie cu velă particularitate somatică particularitate de sex Alexiu,Leonida leziune colectiv decizie medicină sportivă încredere atletism exerciţiu fizic special comitet olimpic naţional comunicare computerizată tactica jocului activitate în aer liber modelare corporală afecţiune recuperare fizică joc sportiv în şcoală tehnologia informaţiei forme ale educaţiei refacere fizică exerciţiu fizic cu partener metodă de măsurare educaţie cetăţenească fumat evidenţă alergare de garduri învăţământ gimnazial tabere şcolare colegiu judo frumos-urât sărituri lupte greco-romane amenajare sportivă medicina activităţii fizice e-learning scop mediu rural culegere de teste educaţie fizică şcolară educaţie socială program Danemarca cadre sportive profesioniste strategie sportivă biologia sportului competenţă didactică intensitatea efortului sugestie cadre didactice sănătate publică dezvoltare psihologică învăţare motrică tenis de masă lideri standardizare metabolism reforma învăţământului feedback dezvoltare somato-funcţională recalificare profesională model educaţie specială activitate de cercetare ţesut gras escaladare ştiinţă neîndemânare factor limitativ fişă şcolară deficienţă neuromotorie mediu principiu teoretic copii la pubertate programare gimnastică în şcoală antropologie schi Manolache,Anghel scriere diagnosticare teorie didactică performanţă sportivă instituţii sportive internaţionale metodă cu intervale colocviu biomecanică marş siguranţă în execuţie
Vă rugăm să schimbaţi parola