Biblioteca UNEFS

educaţie fizică

Subiect Tematic: educaţie fizică
Limba: rum
Note Generale: Este activitatea fizică care are ca scop întărirea sănătăţii, dezvoltarea organismului ca parte integrantă a educaţiei
Termen în relație: joc didactic
Termen în relație: expresie corporală
Termen generic: activitate fizică
Termen specific: educaţia fizică şcolară
Termen specific: deficienţă
Termen specific: biomecanica educaţiei fizice
Termen specific: biologia educaţiei fizice
Termen specific: activitate şcolară
Termen specific: educaţie fizică militară
Termen specific: educaţie fizică specială
Termen specific: educaţie fizică şcolară
Indice CZU: 372.8:793/799
Lucrări: 56 lucrari in 2779 publicatii in 22 limbi
Dezvoltarea motrică şi psihomotrică a copiilor de 7-11 ani de: Mitrache, Georgeta; Ţifrea, Corina; Bejan, Roxana; Ciolcă, Corina; Stănescu, Monica (Text tipărit)
Subiecte
limbaj corporal tulburare fair-play acţiune tactică disperare demonstraţie sportivă ergonomie sănătate fizică analiza mişcării competiţie sportivă universitară conferinţă comunicare informațională capacitate coordinativă China Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport orientare sportivă învăţământ elementar învăţare socială metodica activităţii fizice deprindere fizică insucces forţă potenţial biomotric schi în şcoală globalizare sport şcolar capacitate psiho-fizică joc de mişcare lateralitate Grecia plagă abilitate programa şcolară schi fond Universitatea Bucureşti mobilitate oboseală orientare strategie socială dezvoltare fizică activitate de expresie accident (medicină) sistem nervos joc dinamic sondaj limbaj SPEFSR consiliere educaţională tehnică video autoevaluare escaladă echipamente sportive educaţie motrică activitate fizică adaptată densitatea lecţiei analizatori învăţământ de specialitate cultură organizaţională abilitate socială sarcină motrică instrucţiuni parcurs aplicativ ideomotricitate terminologie sportivă învăţare asistată de calculator joc de ştafetă dizabilitate mentală optimizare simpozion internaţional dirijare patinaj artistic integrare profesională Ionescu,Adrian cogniţie biocataliză coordonare motrică agilitate asociaţii sportive test Eurofit instruire didactică capacitate fizică vârstnici activitate fizică de timp liber concepţie principii fundamentale metodica antrenamentului alergare iniţiere bodybuilding sistem tabără şcolară reprezentare motrică metodica educaţiei fizice planificarea antrenamentului activitate corporală acid lactic propriocepţie parametru funcţional material didactic asociaţii profesionale poluarea mediului retrospectivă Serbia calitate fizică comportament de grup orientare şcolară maladie test Ruffier traumatism sportiv exerciţiu fizic pliometric exerciţiu fizic combinat metode de cercetare culegere de traduceri principii ale învăţământului gimnastică de bază atitudine angajament pregătire sportivă management educaţional coardă relaţie profesori-elevi joc cu mingea gimnastică Rainer,Francisc violenţă poziţia corpului ritmul mişcării activitate de grup estetica educaţiei fizice pasarea mingii culturism clasă şcolară evul mediu frică Israel aspiraţie mijloacele educaţiei fizice coordonare întreceri sportive camping factor de mediu natural software estetică corporală calitate psihomotrică limită mijloc audiovizual sistem naţional valoare sportivă URSS activitate didactică mediu ambiant percepţie ANEFS rugby în şcoală alergare de rezistenţă înot aplicativ siguranţă motrică eficienţă mijloc instructiv-educativ instruire militară educaţie timpurie somato-motric oină în şcoală intuiţie instruire motrică frecvenţa respiratorie anduranţă parametru tipologie autonomie lecţie înot în şcoală activitate de recuperare securitate publică învăţământ instituţionalizat educaţie artistică comportament amplitudinea mişcării precizie mijloc de antrenament tir profilaxie socializare învăţământ preuniversitar dinamica mişcării pedagogia educaţiei fizice efort fizic aerob minibaschet săritură fişă pedagogică ameliorare colocviu ştiinţific respiraţie ramură sportivă Paulescu,Nicolae scară fixă baze tehnico-materiale teoria antrenamentului examen de master postură corporală relaţii interetnice pregătire psihică idee olimpică imaginaţie luxaţie proces de învăţământ integrare socială opinie publică târâre joc de aruncare la ţintă etică sportivă culegere de articole strategie educaţională imitaţie album nutriţie prelucrarea informaţiei orbi depresie gimnastică profilactică expresivitate corporală conversaţie joc sportiv schi alpin genetică haltere sport de munte performanţă managerială sistem cardiorespirator mediu urban squash psihodiagnoză patinaj învăţământ primar învăţământ consfătuire ştiinţifică capacitate de coordonare sistem de operare computerizat educaţie olimpică învăţământ integral deprindere didactică sistem pedagogic Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport congres sociologia sportului Palade,George Emil adulţi cunoaştere psihologică pedagogie sportivi buletin Austria supraantrenament evaluare pedagogică sate sistem respirator capacitate aerobă probă de control joc supleţe cercetare pedagogică activitate motrică studenţi conducători obiectiv didactic seminar ştiinţific naţional influenţă timp liber serbări şcolare cercetători echilibru patologia model de joc şcolari mici greutate corporală antropometrie sisteme pedagogice urgenţă medicală selecţie autoapărare metodologia cercetării dezvoltare morfo-fiziologică efort fizic dezvoltare somatică material timp şcolar învăţământ la distanţă ştiinţa educaţiei metodă de evaluare inimă sport mondial călirea organismului acticitate fizică percepţie motrică mijloace audio-vizuale educaţie profesională antrenament aerob sistem cardiovascular oftalmologie conduită motrică Tătăraru,Gheorghe aruncarea mingiei psihologia adolescentului sport de stradă particularitate fizică serbări propagandă sportivă Universitatea Bucureşti tehnică sportivă politică lingvistică psihologia sportului psihologia educaţiei fizice sport colectiv ritm curs înot sportiv baze sportive bărbaţi educaţie incluzivă Japonia volei pe plajă senzaţie Institutul de Cultură Fizică dizabilitate neuromotorie geniu coordonare metodă pedagogică Internet examen de licenţă gimnastică modernă ghid practic biografie sportivă analiză planificare didactică stres joc video factor biologic antrenament pliometric caiac informatică examinare conducere universitară contuzie metodă azvârlire sport asiatic sport aerobic exerciţiu fizic intensiv interdisciplinaritate forţe speciale educaţie intelectuală deficienţă fizică reacţie motrică sport de masă mod de viaţă vorbire medicină antrenament sportiv durere regulament sportiv principiu culegere de texte stare de sănătate calitatea educaţiei deficienţă vizuală proba cu coardă mediu social Asia instrucţie militară Eliade,Mircea probleme sociale educaţie extraşcolară sprijin organizarea sportului evoluţie analiză computerizată principii ale educaţiei relaţie profesori-studenţi notare Rădulescu-Motru,C. capacitate fizică şut arte marţiale penitenciare alcoolism marina militară participare în sport adaptare aerobic didactică sistem de management handicap fizic disciplină Kiriţescu,Constantin Ionescu,Nae comunicare psihopedagogie joc terapeutic educaţie sanitară sistem de antrenament fractură fotbal american capacitate psihică educaţia fizică şcolară educaţie civică indice de masă corporală Germania modernizarea învăţământului sistem de învăţământ Iugoslavia Dumitrescu,Horia metode de învăţare dezvoltare socială exerciţiu fizic cu obiecte cine-foto statut poliţie deprindere motrică pregătire psihologică aparate sportive şcoala atletismului Elveţia filozofia sportului măiestrie sportivă scutire medicală exerciţiu fizic liber concept educaţional învăţământ special bancă de gimnastică învăţămînt primar igienă personală învăţare observaţională finanţarea educaţiei concurs sportiv relaţia interpersonală succes şcolar copii program educaţional kinantropologie metode de învăţământ educatie permanentă chestionar contracţie musculară handicap tenis de câmp recuperare funcţională orientare profesională şcolari patologie managementul activităţii motrice joc instructiv comunicare interumană voinţă SUA sistem de educaţie etnicitate organizarea sănătăţii istoria activităţii fizice exerciţiu fizic individual programarea antrenamentului sport de performanţă interes metodă psihopedagogică comunicare ştiinţifică experiment deficienţă motrică sport pentru toţi temperament văz gimnastică ritmică sportivă circ analiză cinematică capacitate de coordonare ideal educaţie fizică mondială îndemânare somatologie mijloace de antrenament aptitudine motrică conţinutul învăţământului gimnastică aerobică pubertate influenţa mediului instituţii sanitare activitate recreativă dans modern didactica educaţiei fizice marketing sportiv candidaţi calitatea învăţământului compoziţia exerciţiului e-training dans popular tratare diferenţiată estetică dans documente disciplină şcolară evaluare profesională analiza strategiei hochei pe gheaţă kinetoterapie congres internaţional kinetologie activitate compensatorie frecvenţa cardiacă sistem educaţional testare comportament motric naţional instruire recuperare psihomotorie teoria sportului scolioză şcoală integrare şcolară căţărare Program educaţional BOLOGNA formarea personalităţii predare arte marţiale în şcoală educaţie morală măsurare evaluare didactică raţionalizarea antrenamentului învăţământ alternativ bază de date hemoragie braţe antrenament de bază perfecţionare sport de contact în şcoală teoria educaţiei Franţa didactică sportivă aruncare alergare de fond polo pe apă proiectare didactică credite educaţie disciplinară observaţie programul competiţiei cunoaştere ştiinţifică motricitate învăţământ militar rasă lecţie de antrenament alimentaţie mediu acvatic gimnastică recuperatorie lupte libere joc de atenţie vară gimnastică aplicativ-utilitară Societatea Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din România înot deprinderi motrice coregrafie reflex clasificare metodică gimnastică ritmică gât atitudine civică calitate motrică combinată studiu capacitate anaerobă Republica Moldova filozofia educaţiei aparat locomotor disciplină sportivă strategie didactică activitate fizică în aer liber factor de organizare putere culegere de documente tulburare psihomotrică reevaluare ligă sportivă sesiune ştiinţifică baseball plan de lecţie colectiv şcolar anxietate reciclare strabism inteligenţă educaţie fizică specială Educaţie fizică adaptată RFG biografie echipă pentatlon dezvoltare funcţională gimnastică la locul de muncă antropologie socială teorie centre de plasament sociopedagogie caracter proces instructiv debutanţi conducerea lecţiei metodă de învăţare biomecanica activităţii fizice comportament psihic adaptare la efort perfecţionare profesională învăţământ secundar Ungaria autoperfecţionare normă de control medicină preventivă tabere coordonare jogging interviu sport universitar învăţământ superior ghid sport adaptat atârnare model de investigare doctorat curriculum şcolar iniţiativă memorii tulburare motrică Libia relaţie socială autoeducaţie dizabilitate intelectuală atestare cultură sportivă mers alergări statistică ambliopi exerciţiu fizic general artă teatrală examen de bacalaureat deficienţă mentală ereditate paralizie defavorizare socială factor perturbator mijloace de învăţământ statistică sportivă sport studenţesc educaţie interculturală Nr.2/2003 creativitate corp calcul simptom organizarea antrenamentului program de învăţare axiologie elevi 7-10 sistem digestiv sesiune de comunicări normă practică pedagogică istoria sportului bibliografie sportivă sociologia educaţiei fizice fete control motric instituţii mânuirea pacientului organizarea culturii fizice educaţie estetică mijloace de învăţare ambarcaţie cu velă particularitate somatică Alexiu,Leonida colectiv decizie medicină sportivă încredere atletism exerciţiu fizic special comunicare computerizată recuperare fizică tehnologia informaţiei refacere fizică exerciţiu fizic cu partener metodă de măsurare educaţie cetăţenească fumat alergare de garduri învăţământ gimnazial calitate motrică combinată tabere şcolare judo frumos-urât sărituri amenajare sportivă e-learning mediu rural culegere de teste educaţie socială biologia sportului intensitatea efortului sugestie cadre didactice sănătate publică lideri standardizare reforma învăţământului dezvoltare somato-funcţională recalificare profesională model educaţie specială activitate de cercetare ţesut gras escaladare ştiinţă neîndemânare factor limitativ fişă şcolară copii la pubertate capacitate coordinativă instituţii sportive internaţionale biomecanică siguranţă în execuţie reglare psihică acompaniamentul mişcării efort fizic învăţământ postliceal capacitate tehnică opţiune sport universitar proces psihic Italia familie lege tradiţie politica educaţiei organizarea competiţiei cibernetică plan calendaristic modernizare rezistenţă Uniunea Europeană percepţie temporală instruire programată navigaţie factor social calitate motrică deficienţă psihică educaţie permanentă accident cultură fizică medicală succes investigaţie gimnastică pentru dezvoltare fizică management universitar activitate psihică homosexualitate culegere de studii medicină genetică scrimă în şcoală discuţie eşec metodologia instruirii enciclopedie metodica învăţării etică Olanda astm bronşic ozon calitatea vieţii control medical munţi management Societatea de Educaţie Fizică "Înainte" dans în şcoală prevenire Canada fantezie sănătate teză de doctorat manual experienţă badminton grup şcolar energie umană gimnastică sportivă comunicare didactică elevi îndrumar de lucrări practice îndrumar Moldova orientare în spaţiu euritmie simpozion ştiinţific istoria educaţiei fizice biologie şcoli sportive conducere centre de reeducare examen medical reflexii federaţii baschet în şcoală tendoane abilitate fizică sentiment cunoaştere lucrări practice atitudine motrică efort psihic factor psiho-social ciclism computer instruire individuală activitate aerobică dezvoltare neurologică pregătire fizică didactică generală handicap neurofizic vârstă practică sportivă biochimie potenţial psihomotric clasă pregătitoare regim de viaţă improvizaţie culegere Comunitate Europeană ideal pedagogic fundamentare teoretică absolvenţi factor de influenţă capacitate de expresie competenţă vocaţie bibliografie talent periodice aikido sport combativ marketing competiţie sportivă surzi aptitudine fizică turism informaţie documentare computerizată regulament gândire psihologia copilului procedeu tehnic maturitate index bibliografic profesori particularitate psihomotrică metodologie Bulgaria acţiune motrică joc pentru copii factor de conducere dezvoltare neuromotorie Lascăr,Ioan Th. tulburare comportamentală enzime Bădulescu,Virgil ghid de conversaţie formaţii de exerciţii manageri activitate intelectuală mass-media capacitate psiho-fizică biologia activităţii fizice paraşutism săritura în lungime Republica Moldova Olinesci,Radu biomecanica gimnasticii deficienţă convorbire tactică sportivă rasism metodă de instruire abilitate psihomotorie terminologie adolescenţi pregătire tactică metodă de predare autoinstruire prindere emoţie examen somatometric biomecanica educaţiei fizice ritm cardiac Mihăilă,Iacob terenuri amenajate psihomotricitate dezvoltare particularitate psihică elasticitate educaţie fizică inclusivă educaţie religioasă tehnică cu minge Mezincescu,Dumitru ONEF Europa model educaţional pricepere fizică cultură fizică educaţie fizică militară curriculum umanism comportament didactic igiena educaţiei fizice convingere antrenament continuu hipertermie igienă antrenament combinat lucrare ştiinţifică organizare Zapan,Gheorghe modificare delicvenţă juvenilă capacitate motrică Fodul Social European luptători evaluare medicală mediu multicultural activitate educativă teză de doctorat plan de învăţământ legislaţie sportivă motivaţie principiu ştiinţific nivel de performanţă sistem senzorial volei tehnică sportivă profil socio-profesional copii mari învăţământ liceal antrenament de forţă dizabilitate pompieri proiect didactic scrimă planificarea educaţiei fizice conştientizarea actului motric expresie corporală evaluare computerizată personalitate sportivă psihanaliză marketing în sport patinaj în şcoală inteligenţă motrică practică socială Suedia handicap motric cercetare psihologică joc tematic legislaţie particularitate curs universitar aminoacizi handbal în şcoală sociologia activităţii fizice programă de pregătire calitate coordinativă audiovizual somatotip gimnastică suedeză mass media şcoli obiectiv sport paralimpic picioare handicap neuromotor psihologia educaţiei cultură învăţământ universitar psihologia activităţii fizice performanţă fizică aparat respirator pedagogia sportului principii ale antrenamentului test grilă anatomie matematică asistenţă medicală program de exerciţii competenţă motrică melatonină capacitate psihomotrică sindrom Down îndrumare pedagogică tehnologie algoritm femei proces karate do juniori normă didactică sistem muscular nivel de pregătire alergare de obstacole programă şcolară oină profesori de sport atenţie concept teoretic tratament kinetic planificare calendaristică lucrare de licenţă comportament psihomotric fitness comunicare didactică modelare în sport activitate fizică programă analitică parcurs cu obstacole specializare dezvoltare fizică specială competenţă profesională recunoaştere profesională educaţie fizică extraşcolară seminar ştiinţific handicap moral viteză entorsă Turcia specialişti aparat senzorial Ulmeanu-Covaci,Florian taxonomie comunicare socială responsabilitate pregătire juridică optimizarea lecţiei dialoguri România organizaţie gimnastică artistică ciclism în şcoală rău de mare participare carieră didactică compoziţie artistică planificare studente activitate independentă Polonia seminar internaţional dezvoltarea organismului funcţia educaţiei fizice factor favorizant structură plan anual memorie nataţie în şcoală ANEFS diagramă sport de iarnă cercetare sociologică conferinţă internaţională compoziţie corporală săritură pe verticală tineri simpozion dezvoltare fizică generală rol program de antrenament recreaţie educaţie fizică permanentă dizabilitate fizică proces educaţional dans sportiv agresivitate aptitudine psihomotrică gimnastică artistică sportivă dezvoltarea forţei certificat de absolvire structura antrenamentului canotaj plan analitic sociologie sistem informaţional sex identitate profesională traumatism activitate ştiinţifică fotbal în sală eleve Lazăr,Petre capacitate de efort coloană vertebrală afectivitate gest medicină socială concept comportament social menţinerea condiţiei fizice gimnastică acrobatică vocabular calitate fizică factor psihologic gimnastică medicală proces cognitiv deficienţă senzorială instalaţii personalitate stretching organizaţie sportivĂ medicină profilactică tehnologie informaţională conferinţă naţională tehnică vizuală filosofia educaţiei sport discipline şcolare metodă didactică factor de risc comitet olimpic internaţional lacrosse detentă marketing în sport igienă şcolară element tehnic morfologie joc în aer liber cluburi sportive handicap mental instalaţii sportive Iordania muzică handicapaţi terenuri şcolare performanţă evaluarea antrenamentului resurcitare medicală sport pentru handicapaţi Nigeria seminar ştiinţific internaţional Cehoslovacia badminton în şcoală Rusia sistem circulator proces instructiv-educativ pregătire profesională formă sportivă învăţământ profesional instruire sportivă implicare dezvoltare musculară particularitate sexuală dezvoltare psiho-motrică spate dicţionar lovire mingi medicinale istoria învăţământului dezvoltare psihică educatori masă corporală mişcare învăţare teoria educaţiei fizice proces didactic metodă experimentală tehnica mişcării tratat expertiză potenţial motric mondial băieţi handbal stil de viaţă modelare sesiune de comunicări ştiinţifice orientare spaţio-temporală metodologia educaţiei fizice Ucraina învăţământ superior ISEF fotbal succes/insucces şcolar congres naţional Portugalia mesaj aparat digestiv relaxare învaţământ învăţare prin descoperire morală pedagogie şcolară factor structural-somatic greutate yoga deontologie gimnastică aerobică în şcoală incapacitate relaţie psihosociologie secol XXI reformă educaţională diabet Haţeganu,Iuliu încălzire metodă de cercetare dezvoltare motrică fişă psiho-pedagogică aptitudine psihică factor determinant evaluare video principii didactice formare profesională primul ajutor medical învăţământ complementar cerc ştiinţific studenţesc învăţământ sportiv licenţiaţi comunicare educaţională pilates dezvoltare morfo-funcţională antrenament specific atletică grea insucces şcolar filozofie organizarea învăţământului Brazilia arbitraj personalitate celebră Moldova Republica factor de mediu stare psihică Lascăr,Ion fişă de evaluare activitate ludică grup social retard mintal algoritmizare tulburări de vedere test multimedia abilitate motrică act motric obezitate metodă de investigare biologia educaţiei fizice efort fizic anaerob lupte atitudine profesională Hebert cercetare caracteristici biomotrice box empatie pregătire de luptă cercetare ştiinţifică cinetică capacitate de performanţă Cehia fiziologie finanţare învăţământ preşcolar antrenament de rezistenţă educaţie fizică în şcoală praxiologie aruncări morală sportivă copii mici bastoane politică educaţională şcoli normale pauză şcolară performanţă motrică rugby Mihăilescu,Constantin gimnastică pe aparate pricepere motrică alergare de viteză proiect persoane cu dizabilităţi conţinut antrenament în circuit Procesul Bologna aniversare Krav Maga calitate fizică combinată volei în şcoală specialişti sportivi preşcolari aspect fizic biomecanica sportului igiena sportului aparat excretor siguranţă atitudine socială istorie handicap psihic test Dorgo principii morale baschet Anglia fotbal în şcoală comunicare nonverbală teoria activităţii fizice gimnastică ritmică în şcoală dinamică amenajare şcolară terapie ambidextrie management în sport ştiinţa sportului categorie proiect educaţional traseu aplicativ nataţie condiţie fizică activitate distractivă activitate sportivă comunicare în sport federaţii naţionale optimizarea antrenamentului educaţie fizică Marea Britanie computere psihologie suvad evidenţă didactică capacitate motrică activitate extraşcolară prognoză exerciţiu fizic antrenament de viteză handicapaţi fizici lupte în şcoală educaţie pregătire tehnică materiale sportive educaţie sportivă tabără informare documentară profesie anchetă artă îndrumar metodic licenţă sport de echipă biologie pedagogică masteranzi conferinţă ştiinţifică leadership discipline de învăţământ culturism în şcoală autism Roşală,Virgil metode de predare mijloace dezabilitate mintală consum de oxigen atletism în şcoală educaţie în familie regulament de funcţionare pricepere fizică dezvoltare psihomotrică Australia logistică exerciţiu fizic aerob pregătire motrică termoreglare mediu multietnic reformă activitate în sală bioritm formarea profesorilor competiţie sportivă şcolară medicina educaţiei fizice mâini densitatea efortului proba de sărituri joc didactic programare didactică instituţii sportive copilărie particularitate de sex leziune comitet olimpic naţional tactica jocului activitate în aer liber modelare corporală afecţiune joc sportiv în şcoală forme ale educaţiei evidenţă colegiu lupte greco-romane medicina activităţii fizice scop educaţie fizică şcolară program Danemarca cadre sportive profesioniste strategie sportivă competenţă didactică dezvoltare psihologică învăţare motrică tenis de masă metabolism feedback deficienţă neuromotorie mediu principiu teoretic programare gimnastică în şcoală antropologie schi Manolache,Anghel scriere diagnosticare teorie didactică performanţă sportivă metodă cu intervale colocviu marş
Vă rugăm să schimbaţi parola